PHIẾU GHI DANH

NGƯỜI GIEO HY VỌNG – SOWERS OF HOPE (SOH)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DÂN – TRÍ THỨC TRẺ CHO GIÁO HỘI

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

II. THÔNG TIN HỌC VẤN

III. KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

IV. GHI DANH

(Học viên có thể trao đổi với Học Viện để thay đổi, học thêm chứng chỉ sau khi trúng tuyển)