THƯ ỨNG TUYỂN

NGƯỜI GIEO HY VỌNG – SOWERS OF HOPE (SOH)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DÂN – TRÍ THỨC TRẺ CHO GIÁO HỘI

I. THÔNG TIN CHUNG

II. NGUYỆN VỌNG VÀ ĐỘNG LỰC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH